Get Adobe Flash player

WOPR woj. WLKP
Oddział Powiatowy
CHODZIEŻ
tel. +48 67 2560 767
64-800 CHODZIEŻ
ul. Kościuszki 30
woprchodziez@poczta.onet.pl

Konto bankowe:
28 2030 0045 1110 0000 0309 0700
BGŻ Oddział Chodzież

NIP: 607 00 79 808

Nabór ratowników do pracy na sezon letni 2018

Ogłaszamy nabór do pracy w charakterze obsługi ratowniczej kąpieliska:

W OKRESIE OD 01.07.2018 - 31.08.2018

  • PLAŻY MIEJSKA w MARGONINIE
  • PLAŻY PRZY JEZIORZE SIEKIERA W SZAMOCINIE

Wymagania formalne:

Art. 2. ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych

  1. ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3) ), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu
  2. aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
  3. aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  4. ważna legitymacja członka WOPR

Oferty w formie CV należy składać w terminie do dnia 31.05.2018 na adres:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
Oddział Powiatowy w Chodzieży
ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

Kontakt:
Prezes – Kamil Woźniak – 512 969 671


Biuro czynne:
Wtorek: 10:00 – 12:00
Czwartek: 17:00 – 18:00
Tel: 67 2560 767

 

 

KIEROWNIK BIURA
Barbara Kabat
tel. 604 408 576

Biuro czynne:
Wtorek: 10:00-12:00
Czwartek: 17.00-18.00

tel. 67 2560 767,
512 969 671


Galeria zdjęć


NASZ WOPR

***


International
Life Saving

***


Zarząd Główny WOPR

***

Wielkopolskie WOPR