Get Adobe Flash player

WOPR woj. WLKP
Oddział Powiatowy
CHODZIEŻ
tel. +48 67 2560 767
64-800 CHODZIEŻ
ul. Kościuszki 30
woprchodziez@poczta.onet.pl

Konto bankowe:
28 2030 0045 1110 0000 0309 0700
BGŻ Oddział Chodzież

NIP: 607 00 79 808

Historia stowarzyszenia

Rys historyczny

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Ziemi Chodzieskiej 1962-2012

Motto:

"W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie mają znaczenia."

Stanisław Knoff, Gdańsk

 

Umiejętność pływania datuje się od zarania historii człowieka. Sztuka ta miała początkowo charakter użytkowy myślistwo i rybołówstwo, a nawet wykorzystywana była jak  przedstawia nam Homer w Iliadzie, w sztuce wojennej. Używano już wówczas nurków do celów wojennych.
 
Pierwsze nauczanie pływania organizowano w starożytnym Rzymie jako środek do prawidłowego rozwoju fizycznego.
 
Równolegle z nauką pływania rozwija się myśl o ratowaniu tonących. Sposób sztucznego oddychania metodą usta-usta zdaje się już w tych czasach rozpowszechniony.

Świadczą o tym zapiski w Starym Testamencie, wg których prorok Eliasz i prorok Elizeusz tą metodą ożywiają dwójkę dzieci.

Oprócz Rzymian - Chińczycy i Japończycy uznawali za bardzo istotny zabieg usuwania wody z dróg oddechowych topielca.

W II wieku p.n.e. znajdujemy pierwsze wzmianki o tracheotomii (Asklepiades). W XIV wieku chirurg francuski po raz pierwszy udrażnia drogi oddechowe wprowadzając rurkę do tchawicy.
 
W 1767 r. w Amsterdamie powstaje Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych. W tym też czasie publikuje się podręczniki poświęcone tym zagadnieniom - zalecając metody; usta-usta, usta-nos, specjalne maski, rurki i miechy.
 
Ratownictwo wodne w Polsce ma również stare tradycje. W 1604 r. z fundacji Hieronima Gostomskiego w Sandomierzu powstaje Klasztor i Szpital, którego zakonnicy mieli nieść pomoc "ofiarom Wisły". W XVIII wieku zanotowano wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami, w 1775 r. z inicjatywy Adama księcia Czartoryskiego wydano w języku polskim broszurę o ratowaniu tonących. Następne to publikacje lekarza królewskiego Franciszka Kureyusza.

Tradycja ratownictwa wodnego w Polsce sięga ponad 100 lat, tj. od momentu założenia w 1898 roku w Kaliszu pierwszego w kraju Towarzystwa Ratowania Tonących, będącego prekursorem obecnego WOPR.

Początki zorganizowanego działania ratownictwa wodnego w Polsce wiążą sie ściśle z powstaniem i rozwojem pływania.


Stanica WOPR Chodzież 1969 r.

W roku 1922 powstaje Polski Związek Pływacki, który zajmował się także sprawami ratownictwa wodnego. Podobnie i w okresie powojennym ratownictwo wodne było jedną z form działania Polskiego Związku Pływackiego. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie społeczne na kąpieliska i kompleksy wód otwartych i wiążące się z tym faktem mnożące się wypadki utonięć, skłoniły Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki do wydania Zarządzenia Nr 74 z dnia 11 kwietnia 1962 roku o powołaniu Komisji WOPR

Ogólno polskiego Komitetu Upowszechniania Pływania.
 
W oparciu o to Zarządzenie wydano Tymczasowy Regulamin będący podstawą działania WOPR. Na bazie tegoż Zarządzenia GKKFiT powstaje w Chodzieży z inicjatywy ówczesnego kierownika Klubu Wodnego LOK kol. Mariana Kowalskiego w dniu 06 czerwca 1962 roku pierwsza drużyna WOPR działająca na Jeziorze Miejskim w Chodzieży. Właśnie ta data - 06.06.1962 jest dla WOPR Ziemi Chodzieskiej datą historyczną.
 
Także w 1962 roku powstaje drużyna WOPR w Okonku oraz w Wągrowcu.

Na terenie Wałcza pierwsza drużyna WOPR powstała 26 marca 1966 roku przy Klubie Wodnym LOK.

W tym samym roku powstają pierwsze drużyny WOPR w Pile.

Pierwsze lata naszej działalności to szukanie właściwych dróg działania, gdyż członkowie oprócz zapału nie posiadają nic. Działaliśmy na sprzęcie klubów wodnych LOK, tj. na kajakach i żaglówkach, a nawet na prywatnych łódkach wiosłowych. Nie posiadaliśmy, za wyjątkiem kół ratunkowych, żadnego sprzętu ściśle ratunkowego.
 
Pierwszy Krajowy Sejmik WOPR, który odbył się w Poznaniu 06 listopada 1965 roku powołał Komendę Główną WOPR.
 
Osobowość prawną WOPR uzyskało 09 października 1967 roku decyzją Urzędu Spraw Wewnętrznych Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy i zarejestrowane zostało pod numerem 893.
 
W Chodzieży Komendę Powiatową WOPR powołano 23 czerwca 1966 roku, a jej Komendantem został kol. Marian Kowalski.

W tym też roku otrzymaliśmy pierwszy silnik przyczepny marki Niesob. W 1967 roku we wrześniu otrzymaliśmy pierwszą motorową łódź ratunkową typu Alga Lux z silnikiem przyczepnym AS-350. W tym samym roku zrodziła się myśl obudowie własnego pomieszczenia na sprzęt. Dokumentację na budowę stanicy w Chodzieży wykonał społecznie kol. Bolesław Poznański. Do budowy stanicy przystąpiono w styczniu 1969 roku.
 
Po zatwierdzeniu statutu, Komenda główna WOPR staje się Zarządem Głównym WOPR wyłaniając ze swojego grona Prezydium.
 
Ukazało się oczekiwane od dawna zarządzenie GKKFiT, które regulując podstawowe zagadnienia działalności WOPR stworzyło korzystne warunki dalszego rozwoju organizacji. Można śmiało stwierdzić, że właśnie rok 1968 był dla naszego WOPR-u rokiem przełomowym.

W dniu 17 lutego 1968 roku odbył się w Chodzieży I Powiatowy Sejmik WOPR, a 10 czerwca 1968 roku nastąpiło przekształcenie Komendy Powiatowej w Zarząd Powiatowy.

Również w tym samym roku powstaje Zarząd Miejski WOPR w Pile. W Wągrowcu Zarząd Powiatowy powstaje w 1969 roku. W Czarnkowie Zarząd Powiatowy powstaje w kwietniu 1970 roku, a w Wałczu w lutym 1970 roku.

W dniu 06 sierpnia 1968 roku nastąpiło powołanie Komitetu Budowy Stanicy WOPR w Chodzieży, na czele którego stanął kol. Roman Szlingler. W tym też roku Chodzieski WOPR otrzymał trzy łodzie wiosłowe typu Punt oraz jedną łódź motorową typu Alga z silnikiem przyczepnym AS-350.
 
Od stycznia 1969 roku przystąpiono do budowy stanicy nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, której otwarcie nastąpiło w lipcu 1969 roku. Była to pierwsza stanica WOPR w Polsce.

W ogólnopolskim konkursie pod nazwą "Z wodą za pan brat" drużyna WOPR z Jeziora Miejskiego w Chodzieży zajęła III miejsce w skali krajowej otrzymując w nagrodę 20 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczego. Laureatami tego konkursu zostawały także drużyny WOPR z Ujścia i J. Karczewnik w Chodzieży.

Lata następne to kontynuacja kierunku działania i umacniania ma naszej organizacji.

Chodzieski WOPR organizuje kursy dla sterników motorowodnych, kursy dla płetwonurków oraz pokazy ratownicze dla społeczeństwa. W 1970 roku ilość sprzętu pływającego wzrosła o trzy łodzie wiosłowo-motorowe i trzy silniki Wicher. Postawiono dwa hangary metalowe na sprzęt dla drużyn z Jeziora Strzeleckiego i Jeziora Karczewnik w Chodzieży.
 
Po raz pierwszy przeprowadziliśmy w 1970 roku wspólnie z PKKFiT w Chodzieży maraton pływacki wzdłuż Jeziora Miejskiego.
 
W 1971 roku stan posiadania wzrósł o dalsze hangary na sprzęt dla drużyn WOPR w Margoninie, Nowej Wsi Ujskiej i w Kaczorach, a drużyna z Ujścia wybudowała stanice nad Notecią. Zakupiliśmy cztery aparaty do podwodnego pływania oraz siedem aparatów do sztucznego oddychania.
 
Również nie zabrakło członków WOPR przy budowie w czynie społecznym krytej pływalni w Chodzieży.
 
W związku z reorganizacją administracji państwowej, w powstałym województwie pilskim powołano nowy Zarząd Wojewódzkiego WOPR w Pile z siedzibą w Chodzieży. Zarząd ten został powołany na I Wojewódzkim Zjeździe WOPR odbytym w dniu 11 stycznia 1976 roku w Chodzieży.
 
W 1976 roku WOPR liczył 749 członków. Stan posiadanego sprzętu: Wągrowiec - dwie łodzie, dwa silniki, jeden aparat do sztucznego oddychania; Rogoźno - cztery łodzie wiosłowo-motorowe Wanda, jeden silnik DE-6; Chodzież - dziewięć łodzi silnikowych, siedem łodzi wiosłowo-motorowych, trzy łodzie wiosłowe, trzynaście silników różnych typów, j eden rower wodny, cztery aparaty do podwodnego pływania, dwie stanice, pięć hangarów metalowych oraz trzy radiotelefony.
 
W roku 1976 odbyło się pięć kursów nastąpień młodszego ratownika, na których przeszkolono 114 osób. Utworzono 38 sezonowych punktów wydawania kart pływackich oraz jeden punkt czynny cały rok na pływalni krytej w Chodzieży.
 
W 1978 roku stan osobowy organizacji WOPR przedstawiał się następująco: 1045 członków zrzeszonych w 9 oddziałach i 58 drużynach, w tym: 581 młodszych ratowników, 72 ratowników wodnych, 3 starszych ratowników wodnych, 3 instruktorów, 57 sterników motorowodnych, 10 płetwonurków, 49 żeglarzy, 45 ratowników posiadających uprawnienia do prowadzenia podstawowej nauki pływania.

Wartość społecznej pracy WOPR mierzy się nie tylko liczbą przeprowadzonych akcji, czy też liczbą wyratowanych ludzi.

Praca ta ma również szersze znaczenie, gdyż sprzyja popularyzacji aktywnego wypoczynku i jego lepszej organizacji wykorzystując stosunkowo dużą ilość akwenów na Ziemi Chodzieskiej.

W roku 1978 odnotowujemy pierwsze kontakty ratowników w Chodzieży z Holandii, Niemiec i Bułgarii, w tym samym roku powstaje drużyna płetwonurków WOPR przy Ochotnicze Straży Pożarnej w Chodzieży. W roku 1979 powstaje drużyna WOPR Drzewoszewo 1. Bytyń. W latach 1985 znajdujemy zapisy o udziale przez WOPR w zabezpieczaniu zawodów motorowodnych. 


Kol. Prezes Henryk Kabat - 1991 r.

W 1997 roku stan posiadania ZW WOPR przedstawia się następująco: na naszym terenie działają oddziały WOPR w Chodzieży, Pile, Wągrowcu, Rogoźnie i w Wałczu, 31 drużyn, 1058 członków WOPR w tym 779 ratowników, wśród ratowników mamy; 490 ratowników młodszych, 266 ratowników wodnych, 12 starszych ratowników wodnych, 11 instruktorów. W swej działalności ratownicy naszego województwa zabezpieczają następujące zbiorniki wodne:

 

 • Chodzież - J. Miejskie, Karczewnik, Strzeleckie,
 • Czarnków  - J. Wielkie w Lubaszu, basen otwarty,
 • Drzewoszewo  - J. Bytyń,
 • Jastrowie  - J. Wielkie,
 • Kaliska  - J. Rgielskie,
 • Kamienica  - J. Kaliszańskie
 • Kobylec  - J. Kobyleckie,
 • Krzyż  - J. Królewskie,
 • Margonin - J. Margonińskie,
 • Okonek  - J. Bąk,
 • Rogożno  - J. Rogożno, Budziszowskie, Nienawiszcz,
 • Trzcianka - J. Sarcz, J. Logo,
 • Szamocin - J. Siekiera,
 • Tuczno  - J. Liptowskie,
 • Wałcz - J. Raduń, Zamkowe,
 • Wągrowiec - J. Durowskie,
 • Wronki - J. Radziszewskie w Chojnie, J. Pożarowskie w Wartosławiu,
 • Zdbice - J. Zdbiczno,
 • Złotów - J. Zaleskie.

 

Wielu ratowników wyszkolonych na naszym terenie pracuje na terenie całego kraju. Dysponujemy 89 jednostkami pływającymi, w tym 37 o napędzie mechanicznym. Posiadamy  własne pojazdy - karetki 4 mercedesy oraz 2 osobowo-dostawcze - "Nysa 522".

Przez lata naszej działalności uratowano życie wielu ludziom tonących na naszych akwenach.

W 1994 roku następuje reaktywacja drużyny WOPR w Złotowie.

WOPR Chodzieski w roku 1994 nawiązuje kontakty z organizacją DLRG z Nottuln w ramach partnerstwa miast.
 
W roku 1998 obchodzono 100 - lecie ratownictwa wodnego w Polsce, główne uroczystości odbyły się w Kaliszu a także w jednostkach terenowych - w naszym przypadku w Chodzieży.
 
W 1998 roku nadchodzi kolejna zmiana w strukturach administracyjnych kraju, VII Krajowy Zjazd WOPR przyjmuje Uchwałę w sprawie: "dostosowania struktury organizacyjnej do nowego podziału kraju". 7 marca 1999 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów WOPR z terenu Wielkopolski, uchwalono Statut, przyjęto jednolitą nazwę organizacji - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu.
 
10.09.1999 roku zostaje powołane Nadnoteckie WOPR, powstaje Oddział Powiatowego WOPR W Chodzieży.
 
Organizacja ściśle współpracuje z Szpitalem Powiatowym w Chodzieży oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z myślą o stworzeniu systemu szybkiego reagowania w przypadku zdarzeń nagłych powodujących szersze zagrożenie dla społeczności powiatu chodzieskiego. Posiadając tabor zabezpieczenia medycznego, w porozumieniu z szpitalem powiatowym w Chodzieży, świadczy usługi transportowe chorych dla Oddziału Pogotowia Ratunkowego, wypracowując środki na potrzeby swojej działalności statutowej, jak również stwarza miejsca pracy dla kierowców karetek.
 
W dalszym ciągu prowadzone są szkolenia ratowników, sterników motorowodnych, płetwonurków i holowanie narciarzy, zabezpieczamy zawody motorowodne, regaty żeglarskie, zawody pływackie. Co roku przeprowadzamy praktyczną naukę nurkowania oraz czyszczenie naszych kąpielisk w Chodzieży, Szamocinie, Margoninie i Złotowie. Prowadzimy edukację profilaktyczną we wszystkich szkołach powiatu, nie omijamy przedszkoli i domów dziecka.

Bez głównych źródeł finansów, którymi są władze samorządowe: i powiatowe: Chodzieży, Szamocina, Margonina i Złotowa oraz starostwa powiatowego w Chodzieży trudno byłoby realizować zdania statutowe. Sprzętowo wspierają nas Zarząd Główny WOPR i Zarząd Woj. Wielkopolskiego WOPR oraz samorząd Złotowa.

Ważnymi sojusznikami naszych WOPR-kich działań są od zawsze Straż Pożarna i Policja, oraz PZU S.A., który także wspiera nas materialnie i sprzętowo w zakresie naszych potrzeb.


Hradec / Nison Czechy - 1994 r. Międzynarodowe Zawody Ratownicze


Manewry Ratownicze - Wrocław 2002 r.

W roku 2008 w Złotowi e powstaje grupa szybkiego reagowania, która może być wykorzystywana na wszelkie potrzeby zagrożeń i kataklizmy.

W roku 2011 przystąpiliśmy do porządkowania struktur naszego powiatowego WOPR z zaszłości, zgodnych z wytycznymi z lat 1999- 2003 do których zobowiązali się nasi przedstawiciele w trakcie Woj. Zjazdu Delegatów WOPR.

Oddział Powiatowego WOPR jest członkiem Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat", który także wspiera naszą działalność w zakresie rozwoju bazy sprzętowej niezbędnej podczas szkolenia i doszkalania ratowników WOPR.
 
W ostatnich latach Oddział Powiatowego WOPR w Chodzieży, w celu realizowania zadań statutowych przeprowadził, z wykorzystaniem środków unijnych, kursy nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób starszych. W tych kursach wzięło udział około 300 osób.
 
Z tego tytułu Powiatowy WOPR wzbogacił się o 3 kpl. Fantomów do nauki RKO, 1 szkoleniowy defibrylator "AED".

Rozszerzanie wspólnych działań różnych stowarzyszeń, organizacji i instytucji pozwala zmniejszać zagrożenia na istniejących akwenach w powiecie chodzieskim oraz powstającymi ośrodkami wypoczynkowymi Szamocina, Margonina.

Na dzień dzisiejszy posiadamy stanice WOPR w Margoninie, Szamocinie, Złotowie i Drzewoszewie, bazy sezonowe w Chodzieży j. Karczewnik oraz j. Miejskie w ChKŻ LOK.
 
W naszych szeregach jest 92 czynnych członków WOPR.

KIEROWNIK BIURA
Barbara Kabat
tel. 604 408 576

Biuro czynne:
Wtorek: 10:00-12:00
Czwartek: 17.00-18.00

tel. 67 2560 767,
512 969 671


Galeria zdjęć


NASZ WOPR

***


International
Life Saving

***


Zarząd Główny WOPR

***

Wielkopolskie WOPR